EduTech Summit & Expo 2024: 1 και 2 Ιουνίου, στο Ζάππειο Μέγαρο

Στις 1 & 2 Ιουνίου 2024 θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο, συνέδριο και έκθεση για προϊόντα & υπηρεσίες υποδομής εκπαιδευτικών κέντρων, με την ονομασία EduTech, Summit & Expo, με στόχο την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων, για τα σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Στην EduTech θα συναντηθούν εκπαιδευτικοί από ολόκληρο το εκπαιδευτικό τοπίο και πάροχοι καινοτόμων λύσεων, που θα παρουσιάσουν προϊόντα και υπηρεσίες αιχμής για την εκπαίδευση.

Η EduTech είναι μια εκδήλωση που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει σημαντικές γνώσεις σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας για την προώθηση υψηλής ποιότητας ψηφιακής διδασκαλίας και μάθησης, στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, επιχειρηματίες της εκπαίδευσης, διδακτικό προσωπικό και για όποιον άλλο ενδιαφέρεται για τη χρήση των τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση. Σκοπός της εκδήλωσης, είναι να βρεθούν στο επίκεντρο οι στρατηγικές για αποτελεσματική διδασκαλία με τη χρήση της τεχνολογίας, τόσο στην δημόσια εκπαίδευση, όσο και στους ιδιωτικούς φορείς.

Οι σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι οι σωστές υποδομές και ο τεχνολογικός εξοπλισμός των εκπαιδευτικών χώρων, συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι εξελιγμένοι τρόποι διδασκαλίας που έχουν προστεθεί τα τελευταία χρόνια, όπως διαδραστικοί πίνακες, εξελιγμένα λογισμικά, προσομοιωτές, συστήματα eLearning και τηλεδιάσκεψης κ.α. δημιουργούν ενδιαφέρον στους ιδιοκτήτες εκπαιδευτικών κέντρων για εκσυγχρονισμό, με κίνητρο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και την παράλληλη μείωση του κόστους διδασκαλίας.

Το παράλληλο, διήμερο συνέδριο – Κορυφαίοι ομιλητές, μοναδικό περιεχόμενο

Στο συνέδριο θα συζητηθούν οι ανάγκες και οι προκλήσεις της υιοθέτησης της τεχνολογίας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων και των τύπων, καθώς και το πως οι κυβερνητικοί και οι ιδιωτικοί φορείς μπορούν να σχεδιάσουν αποτελεσματικές πολιτικές, για την υποστήριξη του τομέα.

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας μεταβάλλει πολλές πτυχές της ζωής μας, μαζί και την αγορά εργασίας, αφού η εισαγωγή διαφορετικών τεχνολογιών αλλάζει την πλειονότητα των επαγγελμάτων, σε όλους τους κλάδους.

Οι συνέπειες αυτές, απαιτούν κατάλληλη απάντηση, όσον αφορά στην εκπαίδευση των μαθητών, των εργαζομένων, των εργοδοτών και των επιχειρηματιών.

Στην καθημερινότητα, συχνά απαιτούνται βασικά επίπεδα ψηφιακής ικανότητας. Στον χώρο εργασίας, η αυτοματοποίηση, η ρομποτοποίηση και η ψηφιοποίηση θα έχουν αντίκτυπο στις υφιστάμενες θέσεις εργασίας, καθώς νέες τεχνολογίες βρίσκουν έδαφος στην κοινωνία και στο χώρο εργασίας.

Στο πλαίσιο όλων αυτών των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών, τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να προσαρμοστούν, όχι μόνο ως προς τον τρόπο χρήσης των τεχνολογιών, αλλά και ως προς τη διδασκαλία των δεξιοτήτων και την κατάρτιση.

Οι εξελίξεις αυτές, απαιτούν την αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή.

Όχι μόνο επιβάλλεται να μετατραπούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις, αλλά πρέπει, επίσης, να παρέχονται τα κατάλληλα εργαλεία και περιβάλλοντα, για την πιο αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία, σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Η EduTech Summit & Expo θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της διαδραστικής εκπαίδευσης, παρουσιάζοντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, νέες μεθόδους προσέγγισης και εφαρμογής μοντέρνων εκπαιδευτικών διαδικασιών, με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και λογισμικού.

Θεματικές ενότητες διήμερου συνεδρίου – Διαμόρφωση του μέλλοντος της εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση αλλάζει – Digital & AI calling…

Η «εισβολή» της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας, δεν θα μπορούσε να αφήσει εκτός τον κρίσιμο και ευαίσθητο χώρο της Εκπαίδευσης. Οι τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών μοιραία προκαλούν ανατροπές και ευρύτατες επανατοποθετήσεις, επιβάλλοντας ενίοτε ριζικές αλλαγές. Στην πρώτη ενότητα του Συνεδρίου ανώτατοι αξιωματούχοι από την Ελλάδα και την Ευρώπη θα μιλήσουν για στρατηγικές και πλάνα, πρωτοβουλίες και υλοποιήσεις. Για να ακολουθήσουν ομιλητές που θα αναφερθούν στην εκπαίδευση δυο ταχυτήτων (δημόσια και ιδιωτική) που βιώνουμε στη χώρα, στα εμπόδια και τις πιθανές λύσεις, στη συμπεριληπτικότητα και τους τρόπους διασφάλισής της, στη εισαγωγή του GenAI στην καθημερινότητα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης με όλες τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης, κλπ.

Online Learning for Life

Η εναρκτήρια ενότητα της δεύτερης ημέρας φιλοδοξεί να υπογραμμίσει τις προκλήσεις που συνδέονται με την ανάγκη για διαρκή και συνεχιζόμενη εκπαίδευση / επιμόρφωση / εξειδίκευση, αλλά και με τη συνεχώς εμπλουτιζόμενη διεθνή παραγωγή λύσεων και υπηρεσιών, που περιλαμβάνει από virtual classroom (στο πλαίσιο των ποικίλων μορφών εξ αποστάσεως διδασκαλίας) ως την εντυπωσιακή χρήση και αξιοποίηση τεχνολογιών Επαυξημένης / Επεκτεινόμενης Πραγματικότητας (AR / ER). Οι ομιλητές μπορεί να είναι καινοτόμοι εκπαιδευτικοί (υπάρχουν αρκετοί, κυρίως στην ιδιωτική εκπαίδευση), πανεπιστημιακοί / ερευνητές, αλλά και ελληνικές ή διεθνείς εταιρίες που προσφέρουν εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες, με τις Big Tech να ηγούνται σ’ αυτόν τον αγώνα δρόμου.

Full STE(A)M ahead!

Στη δεύτερη ενότητα, που είναι και το πιο πρακτικό σκέλος της πρώτης ημέρας, οι ομιλητές θα ασχοληθούν με την οργάνωση των σύγχρονων εκπαιδευτικών κέντρων και τις εκπαιδευτικές τεχνολογικές λύσεις [πχ. robotics – Lego κλπ.] που αρμόζουν στην εποχή μας, τον ασθμαίνοντα ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης στην Ελλάδα (ειδικά στα δημόσια σχολεία), και γενικά ένα ευρύτατο πεδίο υποδομών και «εργαλείων» που ξεκινά από τα σύγχρονα και λειτουργικά έπιπλα, τους διαδραστικούς και μονίμως διασυνδεδεμένους πίνακες νέα γενιάς, τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό και τις ψηφιακές ή φυσικές βιβλιοθήκες, ενώ φτάνει ως το άφθονο πλέον ειδικό εκπαιδευτικό λογισμικό (ακόμα και Copilot ειδικά για δασκάλους, έχει ήδη παρουσιάσει η Microsoft)…

Educated & Skilled, too…

Στο πρακτικό σκέλος της δεύτερη ημέρας, θα αναδειχθούν οι ‘βίοι παράλληλοι’ μεταξύ της «συμβατικής» εκπαίδευσης, που λαμβάνει ο καθένας μας στο σχολείο, και των πολλών αναγκαίων στην καθημερινότητα δεξιοτήτων, οι οποίες αφομοιώνονται τόσο εκεί, όσο κυρίως εκτός της τάξης. Από τους ομιλητές θα γίνουν αναφορές στις σταθερές δεξιότητες, αλλά και στις νέες που πλέον απαιτούνται (soft skills), καθώς αλλάζουν οι καιροί, στις νέες γνώσεις ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, στη δημιουργική απόκτηση γνώσης (creative learning) όπου η διεθνής εμπειρία είναι ήδη σημαντική, στα θέματα πιστοποίησης γνώσεων και της συναφούς προσφοράς, προφανώς στην υποχρέωση των επιχειρήσεων και των οργανισμών για upskilling / reskilling των εργαζομένων τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητά τους, με συνοπτική αναφορά και στην «αδικημένη», αλλά τόσο απαραίτητη επαγγελματική εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στο επίσημο website της διοργάνωσης: www.edutechexpo.gr

Προηγούμενο άρθροΠανελλήνιες 2024: Τι απαγορεύεται και τι ισχύει για τα κινητά τηλέφωνα
Επόμενο άρθροAegean College Λάρισας: Ημερίδα με θέμα «Η Διεπιστημονική προσέγγιση στις προκλήσεις της Τρίτης ηλικίας»