ΕΟΦ: Ανάκληση όλων των παρτίδων body lotion γνωστής εταιρείας

ΕΟΦ: Ανάκληση όλων των παρτίδων του καλλυντικού προϊόντος ‘Olivia Beauty & The Olive Tree Pomegranate Grenade Fusion – body lotion’.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ, εδ.8 του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄),
2. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1223/2009,
3. Τις διατάξεις της υπ ́αρ. Δ3(α)/ 91512/15-01-2018 κοινής υπουργικής απόφασης,
4. Τις υπ’ αρ. 192-22 & 3-2023 Εκθέσεις Δοκιμών/Αναλύσεων της Δ/νσης Εργαστηρίων του ΕΟΦ,
5. Την υπ’ αρ. πρ. 71/02-01-2023 επιστολή του ΕΟΦ,
6. Την υπ’ αρ. πρ. 1308/05-01-2023 απάντηση (με την από 05-01-2023 ηλ/κή αλλη/φία) & την από 26-01-2023 ενημέρωση της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε., μέσω ηλ/κής αλλη/φίας, για εθελοντική ανάκληση όλων των παρτίδων του προϊόντος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση όλων των παρτίδων του καλλυντικού προϊόντος ‘Olivia Beauty & The Olive Tree Pomegranate Grenade Fusion – body lotion’, καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων, για την παρτίδα 073126, δεν συμφωνούν με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ως προς τις ουσίες Linalool και Cinnamyl Alcohol, οι οποίες δεν
αναγράφονται στην επισήμανση του προϊόντος, ενώ απαιτείται, εφόσον η συγκέντρωσή τους βρέθηκε να υπερβαίνει το 0,001%. Με την (6) σχετική αλληλογραφία η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ενημέρωσε περί απόφασής της να ανακαλέσει όλες τις παρτίδες του προϊόντος.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση της εταιρείας, η οποία οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά.
Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

OLIVIA-BEAUTY&THE-OLIVE-TREE
Προηγούμενο άρθροΤο βίντεο που η μητέρα του Πικέ αρπάζει από το λαιμό τη Σακίρα
Επόμενο άρθροΣυνεχίζονται οι χειμερινές εκπτώσεις στο Fashion City Outlet