Πόρισμα Ολλανδών για τις πλημμύρες στη Θεσσαλία: “Ξεχάστε τα μεγάλα φράγματα- Δώστε χώρο στα ποτάμια”

Φως στα αίτια της καταστροφής στη Θεσσαλία, ρίχνουν Ολλανδοί Εμπειρογνώμονες, οι οποίοι προτείνουν ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των υδάτων. Στα ευρήματά τους που περιλαμβάνονται σε πόρισμα, συγκαταλέγονται περιβαλλοντικά σφάλματα, όπως παράνομα φράγματα για άρδευση και αυθαίρετες παρεμβάσεις κοντά στις κοίτες των ποταμών. Στην έκθεση που έχουν υποβάλει στην κυβέρνηση, οι Ολλανδοί επισημαίνουν την ανάγκη ενιαίου φορέα διαχείρισης και προτείνουν την ίδρυση ενός οργανισμού παρακολούθησης πλημμυρικού κινδύνου.

Σύμφωνα με τον κ. Νικήτα Μυλόπουλο, καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η ομάδα υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα, πρόληψη, διακυβέρνηση και διαχείριση κρίσεων.

Οι εμπειρογνώμονες αναβαθμίζουν στην έκθεσή τους το πρόβλημα των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στους ποταμούς της Θεσσαλίας, που είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της κοίτης και των πλημμυρικών ζωνών τους, για τις οποίες προτείνουν να αυξηθούν.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των υδάτων, υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να βασίζεται σε υδρολογικά δεδομένα (λ.χ. λεκάνες απορροής ποταμών) και γι’ αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να θεσπιστεί μια Αρχή Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής, με εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Ακόμη, οι Ολλανδοί εκτιμούν ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στο μοντέλο διαχείρισης κρίσεων, με την εγκατάσταση ενός συστήματος έγκαιρης ειδοποίησης που θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ενώ λένε ότι η ετοιμότητα για μελλοντικές πλημμύρες μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω με τη δημιουργία σταθμών, όπου θα φυλάσσονται εξοπλισμός και μηχανήματα για επείγουσες επισκευές και απομάκρυνση φερτών υλικών, ώστε να προστατεύονται ευαίσθητα σημεία στα αναχώματα αλλά και κατοικίες και υποδομές ζωτικής σημασίας.

Πηγή: ΕΡΤ